108934.jpg

Nuorisoasteen koulutus

Pintakäsittelyalan perustutkinto,
metallituotteiden pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä

Aikuiskoulutus

Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari, lattianpäällystäjä, puu- ja metallipintojen käsittelijä