Teknisen piirustuksen alkeita

30.11.2011
Jari Välkkynen
lähde: Aarne Heikkilän teoria-aineisto(KKTavastia, 2009)
Pintakäsittelijän kannalta on tärkeätä osata yleisimmät pintamerkit sekä pystyä tulkitsemaan teknisiä piirustuksia.

Maalausjärjestelmän merkitseminen

 • Standardin tunnus
 • Maalityypin tunnus
 • Nimelliskalvonpaksuus
 • Maalauskertojen lukumäärä
 • Alusta
 • Esikäsittelytunnus
symaalausjarjestelma.jpg
Kuvassa yleisesti käytössä oleva maalausjärjestelmän merkintätapa, joka saattaa vaihdella pienin muutoksin jopa yrityskohtaisesti.
sykuva.jpg

symerkki.jpg

symerkki2.jpg

symerkki3.jpg

symerkki4.jpg

Maalityyppejä sekä niiden tunnuksia;

 • alkydimaali A
 • epoksimaali E, EP
 • epoksitervamaali ET
 • kloorikautsumaali KK
 • polyuretaanireaktiomaalit PUR
 • polyvinyylibutyraalim. PVB
 • silikonimaali SI
 • sinkkisilikaattimaalit SS
 • vinyylimaalit V