Toteutuksen taustaa valottaa työn alla oleva someoppimisympäristön rakennesuunnitteluopas