Pintakäsittely

Työturvallisuus

Työturvallisuuden perusteita

Silmähuuhtelupullon käyttäminen

Suojavarusteet

**Moottoroidun aktiivihiilimaskin huoltaminen**

Koneet ja laitteet

Paineilmalaitteisto
HVLP-Ruisku
HVLP-Ruiskun huolto
Korkeapaineruisku
Korkeapaineruiskun huolto

Maalien rakenne

Sideaineet
Pigmentit
Apuaineet
Ohenteet

Teollinen pintakäsittely

**Korroosionestomaalaus**
Perustietoa maaleista
Pintakäsittelymenetelmän valinta
Pintakäsittelymenetelmiä
Jauhemaalaus
Jauhemaalauksen perusteita 1

Standardit ja tekninen piirustus

Teknisen piirustuksen alkeita
Standardeista lyhyesti

Ruiskukromaus

CosmiChrome-menetelmä

Pintakäsittelijän ammattietiikka ja käytetyt oppimismenetelmät

Pintakäsittelijän kultaiset säännöt
Tiimityöskentely
Opettajan näkökulma somen käyttämisestä opetuksen apuna

Automaalaus

Auton maalauksen alkeita
Esivalmistelut ennen pintakäsittelyä
Spies Hecker- maalausmenetelmiä
Viimeistelylakkaus välihionnalla
Muoviosien korjaus, kemiallinen menetelmä

Pohjustetyöt ajoneuvomaalauksessa
Ruosteenestomaalaus
Tasoitetyöt
Hiomavärin ruiskutus
Hiomakoneen käyttämisen alkeita

Lentokoneiden pintakäsittelymenetelmiä
Kangaspäällysteisen lentokoneen osien päällystäminen ja pintakäsittely

Värioppi

Väriopin alkeita

Erikoismaalaus

Kynäruisku työvälineenä

Kynäruiskun huolto
**Kasvojen maalaus kynäruiskulla**
**Maalien seossuhteita kynäruiskutöihin**

Pinstriping

True Flames

**True Flames, yksinkertainen ohje alkuun pääsemiseksi**

Kuultovärjäys

Mukailumaalausmenetelmät

**Marmorointia automaaleilla**

Rakennusmaalauksen aineistot


Pintakäsittelyalan kirjallisuutta verkossa:

Metallipintojen maalaus, Tikkurila 2009
Teollinen pintakäsittely, Tikkurila

Hyviä verkkolinkkejä pintakäsittelytekniikoista

Opetushallituksen Metallituotemaalaus-aineisto, Isto Jokinen