Pientä sälää:


- Oppilaiden kanssa tehdään luokan omat pelisäännöt
- Vietetään Kehu kaveria -viikkoa yms.
- Nurkat siistiksi
-> Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin, ja kullekin ryhmälle nimetään oma "vastuualue" joka heidän on tarkoitus siivota ja järjestää

Vastuualue.jpg

Tässä yksi vastuualue ja sen viikottainen siivousohjeistus. (Opettajan kannattaa laittaa itsellen ylös vastuualueet ja
oppilaiden nimet.)