Adjektiivitäyttötarina:


- Kirjoitetaan tarina tavallisesta koulupäivästä, mutta kohtiin joihinka halutaan adjektiiveja, jätetään tyhjää. Oppilailta kerätään adjektiiveja satunnaisessa järjestyksessä ja täytetään ne oikeassa muodossa tyhjiin kohtiin. Lopputuloksena huvittavia vivahteita saanut kertomus.