0.8.2011
Jari Välkkynen

Tiimityöskentely

Monilla työpaikoilla työt tehdään pienissä tiimeissä tai työpareittain. Tavastiassa osa opiskelusta suoritetaan tiimityöskentelyn avulla, mm. ensimmäisen opiskelujakson aikana oppilaat jaetaan 3-5 hengen tiimeihin.
Teollisen pintakäsittelyn opiskelu Tavastiassa perustuu suurelta osin vertaisoppimiseen ja tiimityöskentelyyn. Jokainen tiimi saa oman kokeneemman oppilaan teamleaderikseen, joka auttaa ja opastaa tiiminsä jäseniä alkuviikkoina perusasioissa. Yleensä teamleaderit ovat kolmannen vuoden opiskelijoita. Opetusmallina on ns. mestari-oppipoikamalli, jossa kokeneempi opettaa ja ohjaa nuorempaa.
korikorjausta.jpg
Kuvassa Ville(valkohaalarinen) ohjaa tiimiänsä toimien samalla työtätekevänä työnjohtajana.

Tiimityöskentelyn etuja koulutuksessa:
Uudet, opiskelunsa aloittaneet oppilaat tutustuvat toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin huomattavasti nopeammin kuin ilman tiimejä. Tutuksi tuleminen vähentää kiusaamista. Alun teoriat ja työturvallisuusosiot voidaan opettaa nopeammin, koska teamleader auttaa omaa tiimiänsä lähes kädestä pitäen aluksi, jolloin opettaja ja ammatillinen ohjaaja voivat keskittyä eniten ohjausta tarvitseviin.(Ei kannata huolestua, vaikka aluksi tuntuisikin että alan oppiminen on vaikeaa, sillä ihmiset oppivat asioita eri tahdissa ja eri tavoin.)
syhiontaa.jpg
Isommat hiontaurakat ovat erittäin hyvä tapa mitata tiimin jäsenten työmoraalia, sillä yhdessä sovittuun tavoitteeseen päästään vasta kun tavoite on saavutettu. Toisinaan käytämme aikaurakoita, jolloin koulupäivä loppuu kun työtehtävä on suoritettu sovitulla tavalla...

Tiimityöskentely kehittää vastuuntuntoa, sillä monesti jokaisella on oma osuutensa tehtävästä työstä, jolloin tekemätön työ näkyy pienemmässä ryhmässä muiden lisääntyneenä työtaakkana. Monesti tiimit hitsautuvat kaveriporukoiksi, joita voi verrata työelämän vastaaviin tiimeihin. Kun tiimin toiminta on lähtenyt kunnolla käyntiin, vanhempi teamleader vetäytyy taustalle, ja uusi teamleader valitaan tiimin omista alkuperäisistä jäsenistä. Pyrimme että mahdollisimman moni oppilas saa olla vuorollaan teamleader. Teamleaderilla on todellista työnjohdollista valtaa mutta myös vastuuta. Oppilaitosympäristössä toimintavalta ja vastuu ovat aina loppujen lopuksi koko oppilasryhmästä vastuussa olevalla opettajalla.