29.1.2013
Jari Välkkynen/materiaalit Anneli Vaasvainio

Peli jatkuu... Olet osannut tulkita vihjeet oikein, kun luet tätä tekstiä.


Tehtävä: Tällä sivulla on lueteltu kolme erilaista oppimistyyliä. Lue tekstit ajatuksella läpi ja sen jälkeen mieti mikä on sinun oma oppimistyylisi. Tee blogiisi kirjoitelma omasta oppimistyylistäsi ja perustele miksi juuri valitsemasi oppimistyyli sopii sinulle. Etsi tietoa netistä aiheesta, lisää blogiisi 1-5 linkkiä aihetta koskeviin sivuihin.

Kun tehtävä on suoritettu, linkitä blogikirjoituksesi Pintakillan Facebook-sivulle sekä kerro asiasta äidinkielen opettajallesi.


syhiomakone.jpgJV12HannuJani.jpgJani.jpg

Auditiivinen oppimistyyli

Auditiivisella oppimisella tarkoitetaan kuulohavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella henkilöllä korostuu kuuloaistin ja kuulemisen merkitys. Auditiivisella oppijalla on tarkat korvat ja hän tallentaa havaintonsa kuulokuvien muotoon. Hän kiinnittää huomiota ympärillä kuuluviin ääniin ja keskusteluihin. Auditiivisesti orientoitunut pitää siitä, että esimerkiksi luennolla asiat kerrotaan hänelle. Lisäksi hän usein rakastaa myös omaa ääntään.

Auditiivinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, miltä asiat kuulostavat. Auditiivisesti suuntaunut ei elehdi, vaan selittää paljon ja järjestelmällisesti. Hän etenee hitaasti, koska hän puhuu mielessään asia ja toistaa myös toisen puheen. Kommunikoidessaan hän kääntää mielellään päätä siten, että kuulee paremmin.

Auditiivinen ihminen oppii sanallisten ohjeiden avulla ja toistaa(puhuu) asiat mielessään. Rytmi ja musiikki saattavat helpottaa oppimista. Auditiivisesti suuntautunut nauttii vuoropuhelusta ja selittämisestä. Hän esimerkiksi etsii sanallisia selityksiä ongelmanratkaisuille.

Seuraavassa muutamia niksejä, joita auditiivisesti suuntautunut voi käyttää opiskellessaan:
 • Keskity kuuntelemaan. Älä tee tarpeettomia muistiinpanoja, se häiritsee kuuntelemista.
 • Sanele itse nauhalle mitä haluat oppia. Kuuntele nauhoitustasi. Tee lyhyt yhteenveto vielä kirjallisesti. Jo nauhoittaessasi opit omasta puheestasi. Kotona ollessasi voit käyttää lyhyetkin joutoajat hyväksesi kuuntelemalla nauhojasi.
 • Keskustele muiden kanssa erityisen hankalista kohdista.
 • Lue, kerro, pohdi, tuumaile ääneen.
 • Opiskellessasi yritä minimoida kaikki muu melu ja häiritsevät äänet.

Auditiivisella oppimisella tarkoitetaan kuulohavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella henkilöllä korostuu kuuloaistin ja kuulemisen merkitys ja hän tallentaa havaintonsa kuulokuvien muotoon. Äänet vaikuttavat myös auditiivisen keskittymiseen: Ne joko häiritsevät pahasti tai edistävät oppimista. Auditiivinen ihminen oppii sanallisten ohjeiden avulla ja puhuu/toistaa asiat mielessään. Hän myös nauttii vuoropuhelusta ja selittämisestä. Auditiivisesti suuntautuneen henkilön oppimista saattavat helpottaa rytmi ja musiikki. Hänen kannattaa esimerkiksi luennolla keskittyä kuuntelemaan ja kyselemään. Tarpeettomia muistiinpanoja ei kannata tehdä, sillä se häiritsee kuuntelemista. Auditiivisen kannattaa kokeilla myös opittavien asioiden sanelemista nauhalle ja nauhan kuuntelemista. Keskustelu muiden kanssa etenkin hankalista asioista on myös erittäin hyödyllistä.

JV12Netta.jpgJV12Ainesuutin.jpgMarikaVille.jpg

Visuaalinen oppimistyyli

Visuaalisella oppimistyylillä tarkoitetaan näköhavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella oppijalla korostuu näköaistin ja näkemisen merkitys. Hän kykenee palauttamaan mieleensä erilaisia näkömielikuvia, joiden avulla hän rakentaa uutta oppimaansa. Kun visuaalinen oppija puhuu esimerkiksi kokemuksistaan, hän näkee ne kuvina ja käyttää puheesa tukena näkemiseen liittyviä ilmaisuja. Hänen tyypillisesti käyttämiä verbejä ovat esimerkiksi nähdä, näyttää, tarkentaa, erottaa, maalailla, selventää, kirkastaa. Esimerkiksi luennolla ollessaan visuaalisesti suuntautunut ihminen toivoo, että hänelle näytettäisiin asiat joko todellisina tai havainnollistavina kuvina tai ne kuvailtaisiin sanoin.

Visuaalinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, miltä asiat näyttävät: Koti on siisti, työpöytä järjestyksessä ja vaatetus huoliteltua ja hyvännäköistä. Visuaalinen ihminen elehtii usein käsillään paljon, koska hän samalla ikään kuin piirtää esittämäänsä asiaa. Hän on järjestelmällinen ja haluaa, että asiat etenevät sujuvasti. Jos asiat eivät etene ripeästi hän saattaa tulla jopa kärsimättömäksi. Kommunikoidessaan hän pitää katsekontaktia toiseen.

Visuaalisesti suuntautunut henkilö oppii näkemällä ja katselemalla. Hän pitää kuvauksista ja pysähtyy usein näkemään mielessään opetettavaa asiaa. Hän on usein hyvä keskittymään ja hänellä on vilkas mielikuvitus. Opetustilanteessa visuaalisella ihmisellä tarkkaavaisuus suuntautuu usein kalvoihin ja hyvin tehtyihin monisteisiin.

Seuraavassa muutamia niksejä, joita visuaalisesti suuntautunut oppija voi käyttää avukseen opiskellessaan:

 • Käytä muistiinpanoissa apuna kaavioita sekä alleviivauksia ja muita merkintöjä. Piirrä omia kuvia, jotka helpottavat assosiaatioiden syntymistä ja mieleen palauttamista. Apuvälineeksi sinulle saattaa usein soveltua ns. mind map.
 • Käytä muistiinpanoihin ja piirroksiin suuria paperiarkkeja, vaikkapa A3-kokoisia. Voit käyttää muistiinpanoissasi välillä tikkukirjaimiakin, joilla voit korostaa asian tärkeyttä. Lukiessasi esimerkiksi tenttiin voit kiinnitellä tekemiäsi muistiinpanoja ympäri kotiasi, jolloin ne ovat aina näkyvillä.
 • Koeta nimenomaan lukea uutta informaatiota sen sijaan että ainoastaan kuuntelisit sitä. Ja kuunnellessasi suullista esitystä, keskity asiaan tiukasti ja piirrä kuulemastasi omaa hahmotelmaasi.
 • Luo mielessäsi kuvia muistin tueksi.

Visuaalisella oppijalla korostuu näköaistin ja näkemisen merkitys. Hän kykenee palauttamaan mieleensä erilaisia näkömielikuvia, joiden avulla hän rakentaa uutta oppimaansa. visuaalisesti suuntautunut henkilö oppii näkemällä ja katselelmalla. Hän on usein hyvä keskittymään ja hänellä on vilkas mielikuvitus. Opetustilanteessa visuaalisella ihmisellä tarkkaavaisuus suuntautuu useimmiten hyvin tehtyihin kalvoihin ja monisteisiin. Hänen kannattaa hyödyntää opiskeluaineiston lukemista ja silmäilyä, erilaisia kaavioita ja kuvia sekä miellekarttoja. Hänen kannaltaan vahvojen näkömielikuvien luominen opittavista asioista on erittäin hyödyllistä.


Symikko.jpgaikido2.jpgJV12helluohjaa.jpg

Kinesteettinen oppimistyyli

Kinesteettisellä oppimisella tarkoitetaan tuntohavaintoon perustuvaa oppimista. Kinesteettinen oppija oppii tunnustellen ja kokemuksen kautta parhaiten. Hänelle on tärkeää, milta jokin asia, esine tai liike tuntuu. Esimerkiksi miltä vaatteet tuntuvat hänen päällään tai millaiselta tuoli tuntuu istua. Opiskelutilanteessa - esimerkiksi tenttiin lukiessa - tämä tarkoittaa, että ympäristön pitäisi tuntua mukavalta.

Kinesteettinen oppija hahmottaa ihmisten tarkoituset ilmeiden, eleiden ja liikkeiden kautta. Hänen käyttämänsä kieli on myös konkreettista: "Minusta tuntuu." ja "Tämä vaikuttaa.". Kinesteettinen ihminen kiinnittää huomion luennolla esimerkiksi siihen, miten luennoitsija kertoo asioista; Kokeeko hän oppimisen aikana hyviä "fiilinkejä". Opitun palauttamisessa kinesteettinen oppija tukeutuu juuri oppimistilanteessa tulleisiin kokemuksiin: Hän muistaa, milta jokin asia tuntui, millainen tunnelrma siihen liittyi.
Kinesteettiset ihmiset ovat fyysiesti suuntautuneita. Lukiessaan he saattavat käyttää esimerkiksi sormea tai kirjainmerkkiä apunaan.

Seuraavassa vielä muutamia niksejä, joita kinesteettisesti suuntautunut oppija voi käyttää avukseen opiskellessaan:
 • Tee muistiinpanoja pahvilapuille ja sivujen marginaaliin.
 • Hyödynnä havaintoesityksiä.
 • Vältä istumista paikoillasi, kun opiskelet jotain uutta. Lukeminen kävellessä huoneessa edestakaisin on opiskeltaessa usein hyvin tehokas tapa.

Kinesteettinen oppija oppii tunnustellen ja kokemuksen kautta parhaiten. Hänelle on tärkeää, miltä jokin asia, esine tai liike tuntuu. Opiskelutilanteessa, esimerkiksi tenttiin lukiessa, ympäristön pitäisi tuntua mukavalta. Kinesteettinen oppija hahmottaa ihmisten tarkoitukset ilmeiden ja liikkeiden kautta. Palauttaessaan opittua mieleen hän tukeutuu oppimistilanteeseen liittyviin kokemuksiin: Hän muistaa, miltä jokin asia tuntui ja millainen tunnelma siihen liittyi.

Kinesteettisen oppija on fyysisesti suuntautunut ja lukiessa kannattaa käyttää esimerkiksi sormea tai kirjanmerkkiä apuna. Käden kautta tuleva tieto voi olla myös tärkeää, jolloin muistiinpanojen tekeminen on erittäin hyödyllistä. Piirtely ja esineiden näpräily tai kädessä pitäminen voivat auttaa keskittymään.