9.4.2012
Jari Välkkynen
external image Pensseleita.jpg

Tällä sivulla esitellään rakennusmaalauspuolen tärkeitä linkkejä sekä oppimateriaaleja.


Maalarimestari Jouko Ignatiuksen blogi


Blogi antaa ohjeita ja näkökulmaa pintakäsittelyalan koulutukseen sisältyviin (rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelman) maalarin töihin. Kirjoituksissa esitellään sanoin ja kuvin eri sisustuksissa ja rakennuksissa käytettyjä maalarin taitoja. Joskus hyvin humoristisellakin otteella.
Jouko Ignatius
maalarimestari

Blogia seuratessa voi tutustua uusiin pintakäsittelyalan tuotteisiin ja työtapoihin, sekä perehtyä maalarin erikoismaalaustaitoihin. Tarinat käsittelevät mm. tapetointia, sisä- ja ulkomaalaustöitä, eli kullekin vuodenajalle tyypillisimpiä maalarin töitä.