10.9.2011
Jari Välkkynen

Pintakilta-wikisivusto opettajan näkökulmasta

Pintakilta-sivusto luotiin aluksi projektioppimiseen liittyvän raportoinnin tarpeesta sekä sopivan työkalun puutteesta.

Tässä vastauksia kysymyksiin joita somepedia-projektin Tarja Koskinen minulle esitti;
- miksi lähdit tekemään Pintakiltaa,
- mikä oli lähtötasosi somen käyttäjänä,
- miten innostuit
- mitä hyötyä/haittaa omaan työhösi ja opiskelijoiden oppimiseen
- miten paljon menee "ylimääräistä" aikaa - en tarkoita yleistä tuntien suunnittelua/valmistelua
- mitä on some-pedagogiikka
- jatkosuunnitelmia ja tavoitteita???
Läpäisyyn liittyen vielä kysymyksenä: mitkä ovat pintakäsittelyopintojen/opiskelun solmukohtia ns. kohtia, joissa opiskelijat helposti keskeyttävät ja miten Pintakilta huomioi niitä - vai huomioiko?


**Koulutuskeskus Tavastian** oma portaali vaati ymmärrettävästi oppilaitokselle säädettyjen kriteerien noudattamista, joten aluksi raportoimme projektien edistymistä muilla sivustoilla, mm. oman yritykseni uutiset-osiossa. Nopeasti kävi ilmi että projektimme kiinnosti yllättävän paljon lukijoita. Samaan aikaan Kroy Troy-projektin Hannu Kuusela tuskaili josko jostakin löytyisi linja joka oikeasti olisi valmis kokeilemaan projektin vaatimukset täyttäen sosiaalisen median käyttämistä opetuksen apuna. Koska yhteistyö hyödytti sekä pintakäsittelyalan projektia että KroyTroy:a päätimme nopeasti lähteä mukaan sosiaalisen median projektiin.
syteoria.jpg
Projektin alkuvaiheessa some-kouluttaja Anne Rongas ja Kroy Troy-projektin Hannu Kuusela pitivät meille kaksi puolen päivän koulutusta, joiden aikana luotiin oppilaille blogit ja i-google tunnukset. Kuvassa Anne Rongas opastaa oppilastamme.

Sosiaalisen median käyttäminen opetuksen apuna kiinnostaa itseäni myös henkilökohtaisesti, sillä haluan oppia uusia menetelmiä jos mahdollista. Olin aloitushetkellä somen käyttäjänä melko passiivinen, omaten kuitenkin Facebook-tilin. Oma kiinnostuneisuus tietotekniikkaan helpotti varmasti aloituskynnystä.
lapsiontervekunseleikkii.jpg
Innostuneisuus johtaa yllättäviin innovaatioihin, Kuuselan Hannun kanssa eräänä perjantaina päätimme laittaa pystyyn Bridgit-yhteysohjelman avulla session, johon liityimme I-padin avulla.

Innostuin itse uusista opettajan työkaluista eli Wikistä ja blogeista, koska havaitsin heti alkuvaiheessa että tässä on se "juttu" mihin myös oppilaat ovat valmiita sitoutumaan. Osa nuorista alkoikin heti blogien luomisen jälkeen käyttämään blogejaan kuten päiväkirjaa konsanaan. Oppilasblogeja lukemalla saa kuvan miten opetus on mennyt perille blogittajalle. Yritin aikaisemmin samansuuntaista koulun Moodlessa, mutta nuoret eivät suhtautuneet moodleen läheskään yhtä positiivisesti kuin näihin blogeihin ja Pintakilta-Wiki sivustoon.

Hyötyjä sometekniikoiden käyttämisestä opetuksen apuvälineenä on monia. Suurin hyöty seuraa oppilaiden motivaation lisääntymisestä opiskelua kohtaan, tuntuu että nuoret ovat erittäin innokkaita kokeilemaan näitä uusia laitteita ja opiskelutapoja. Nyt pystyn selailemaan rauhassa oppilaiden blogeja ja monesti huomaankin että oppilas joka ei välttämättä koulussa halua ottaa kantaa opetukseen saattaakin blogissaan kuvailla oppimiaan asioita hyvinkin seikkaperäisesti. Blogien kautta saan ikkunan oppilaiden ajatusmaailmaan, joskus oppilas voi mainita blogissaan vaikkapa hallissa olevasta epäkohdasta jonka pystyn sitten korjaamaan hetimiten.

Haitoiksi voisi lukea oman työajan käsitteen muuttumisen, sillä käytän melkoisen paljon omaa aikaani tähän prosessiin, tosin lasken osan omien taitojeni kehittämiseksi. Toisinaan joku oppilaista käyttää väärin suopeuttamme tietotekniikan käyttämiseen työsaliopetuksessa viettäen liikaa aikaa oppilaskoneella.(Tästä kyllä sitten neuvotellaan jos sama oppilas alkaa kuluttamaan opiskeluaikaansa liikaa "netissä") Haitaksi voisi mainita myös muiden opettajien(yleensä sellaisten jotka eivät itse halua käyttää edes sähköpostia) ylenkatseen sosiaalisen median käytöstä opetuksen apuna. Somen käyttäminenhän ei poissulje oman alan muita opetustekniikoita vaan enemmänkin tuo lisäominaisuuksia opetustyökaluihin.

Ylimääräistä aikaa tämän sivuston ylläpitämiseen ja blogien lukemiseen menee sellaiset 5 -15 tuntia viikossa.(Kuten aikaisemmin mainitsinkin, osa on luettava omaksi harjoitteluksi ammattitaidon kehittämiseksi.)
sytyö.jpg
Myös normaalit pintakäsittelytekniikat ovat tärkeitä opettajan hallita. Ylläpidän pintakäsittelijän osaamistani omassa yrityksessäni vähintään päivän viikoittain.

Some-pedagogiikkaa en kategorioisi oikeastaan some-pedagogiikaksi, tämä on vain yksi opetuksen apuväline kuten kirja tai kynäkin. Some-tekniikat ovat mielestäni välineitä jotka kiinnostavat nuoria, ja joita he ovat valmiimpia sekä halukkaampia käyttämään kuin muita opetusvälineitä. Nämä opetusvälineet ovat "vain" tiedonsiirron nykyaikaisempia malleja. Some-tekniikat eivät korvaa alallani olevia muita opetusmetodeja, vaan tukevat omin käsin tehtävää oppimista. Voisi luonnehtia että oppikirjamme on siirtynyt(siirtymässä) Pintakilta-muotoon kaikkien saataville. Tässä vielä linkkiä erääseen toiseen wikiin jossa käsitellään pedagogiikkaa somen kannalta.
aikido2.jpg
Toisinaan on kivuliasta tunnustaa että toinen osaa jotakin paremmin... Yritän pitää huolen että pääsen täysin irti vähintään parina iltana rutiineista ja työasioista aikidon merkeissä...

Itselleni mieluisina pedagogisina malleina pidän vertaisoppimista, projektioppimista sekä kognitiivista mestari-oppipoikamallia. Pyrin antamaan mahdollisimman realistisen kuvan työelämän käytänteistä oppilailleni, kertoen hyvät ja huonot puolet alastani mahdollisuuksien mukaan.

Jatkosuunnitelmissa on aktivoida Pintakiltaan mukaan lisää yksityisiä yrityksiä sekä muita oppilaitoksia. Suurin toive olisi saada sivustosta ammattialan ihmisten kohtaamispaikka jonne muutkin toimijat päivittelisivät tietoa. Tavoitteiksi voisi lukea esimerkiksi alan toimijoiden yhdistyksen perustamisen, jonka tehtävänä olisi ylläpitää sivustoa. Toinen suuri tavoite on saada koko opetussuunnitelmamme näkyväksi tarkoittaen kaikkien teoria-aineistojen keräämistä aineistopankiksi, jotka linkitetään lukusuunnitelman kautta kullekin kurssille. Näin toimien kukin opettaja voisi tarkastella mitä aikaisempina vuosina on opetettu ko. kurssilla ja tarpeen vaatiessa päivittää tarvittavia aineistoja.

Oppilaiden keskeyttämisiä on pintakäsittelylinjalla erittäin vähän, sillä nuoret opiskelijamme ovat erittäin motivoituneita ja alasta innostuneita. Toisinaan joku oppilaistamme saattaa havaita että jokin muu linja olisikin parempi hänelle, jolloin autamme oikean ammattialan etsimisessä ja pyrimme ottamaan tilalle jonkun toisen opiskelijan. Jos opiskelijallamme on vaikeuksia, niin tarpeen vaatiessa tuemme kykyjemme mukaan.