2.8.2013
Jari Välkkynen
Jauhemaalaus
Etätehtävät:

PT

Kerro blogissasi omin sanoin miten jauhemaalaus suoritetaan; Luettele eri työvaiheet pohjasta pintaan.(myös esikäsittelytyöt)

AT

Edellisen tehtävän lisäksi pohdi jauhemaalauksen ja ruiskumaalauksen eroja; Mitä hyviä ja huonoja puolia menetelmissä on, missä vaiheessa kannattaa harkita eri menetelmää?

EAT

AT tehtävän lisäksi tee kustannuslaskelma selkeällä, esim. helposti maalattavalle kappaleelle. Pohdi kokonaiskustannusten ja mahdollisten säästöjen saavuttamista jauhemaalauksella verrattuna märkämaalaukseen. Ota huomioon myös laitteistojen kuoletus, missä vaiheessa(kappalemääräisesti) jauhemaalauksesta tulee kannattavampaa yritykselle? Käytä hyväksesi PT+AT opiskelijoiden työpanosta mallikappaleiden pinnoituksessa.

Jauhemaalaus

Lähipäivän tarkoituksena on selvittää opiskelijalle jauhemaalauksen perusteet ja käytännössä tehdä jauhemaalaustyö. Osalla oppilaista jauhemaalaustaidot saattavat olla riittävällä tasolla. Mahdollisuus myös erityksen vaikean ajoneuvomaalaustyön suorittamiseen HVLP-ruiskulla jauhemaalauksen sijaan.
JV12Jauhemaalattu.jpg
JV12Jauhemaalattu.jpg

Kuvassa kevytmetallikappale jauhemaalattuna, ennen uunitusta

Aikataulu
8.8.2012

Koulutttajana Jari Välkkynen, pintakäsitttelymestari
8.05 - 16.00
- Etätehtävien tarkastus, palaute, blogit
- Ryhmätyö Jauhemaalaus
-Ryhmätöiden purkaminen, teoria
- Jauhemaalauslaitteiden katselmus, jauhemaalaustila
-harjoitustyöt
-Päivän koostekeskustelu