22.8.2012 Päivitetty sivustoa
18.8.2012 päivitetty linkkejä, lisätty aineistoa
22.2.2012 lisätty aineistoa
9.11.2011
Jari Välkkynen

Ohjeita opettajalle

Sivuston tarkoituksena on helpottaa vertaisoppimisen ja sosiaalisen median ottamista osaksi päivittäistä opetusta. Jos haluat ottaa osaa keskusteluun sivuston kehittämiseksi tai haluat kommentoida muuten sivustoa, ota yhteyttä joko facebook-sivujemme kautta tai suoraan sähköpostilla.(jari.valkkynen(at)kktavastia.fi) Pintakilta on osa Kiltakoulut-hanketta joten kommentoida voi myös Kiltakoulut-facebook sivun kautta tai suoraan projektijohtaja Anu Konkarikoskelle.(anu.konkarikoski(at)kktavastia.fi) Otamme mielihyvin vastaan palautetta ja kommentteja sivuston kehittämiseksi. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Jari Välkkynen:
"Sivun ja koko sivustonkin asiatieto on kirjoitettu yrittäjämäisestä näkökulmasta pohjautuen usein omiin näkemyksiini, joten varmasti joku on eri mieltä asioista. Toivon kuitenkin että lukija saisi tästä sivusta irti jotakin joka auttaa eteenpäin harkitessa somen käyttöönottoa opetuksen avuksi."
opetusta.jpgJV12CC1.jpgJV12Juliat.jpg

Opettajalta vaadittavat ominaisuudet:

 1. Motivoitunut
 2. Yrittäjämäinen asenne työntekoon
 3. Sosiaalisen median luku- ja käyttötaidot
 4. Pelisilmä/sosiaaliset taidot
 5. Vahva oman alan substanssin osaaminen
 6. Halu oppia uutta, tiedonjano
 7. Työnjohtotaidot
 8. Halu kehittää omaa alaa

sydupont.jpgsyhiontaa.jpgRiikkaSallaSade.jpg

Oppilaitokselta vaadittavat ominaisuudet:

 1. Tuki sosiaalisen median käyttöönottamiseksi
 2. Riittävä luottamus opettajan ammattitaitoon
 3. Laitteiden hankkiminen ja nykyaikaistaminen
 4. Maksetaan tehdystä työstä

Ruiskutustiimi.jpgEmmiMarika.jpgAmericanCarShow.jpg

Oppilailta vaadittavat ominaisuudet:

 1. Motivoitunut
 2. Oikea asenne opiskeluun
 3. Halu oppia uutta, tiedonjano
 4. Sosiaalisen median luku- ja käyttötaidot

Johdanto

Vertaisoppiminen, projektioppiminen ja kognitiivinen mestari-oppipoikamalli ovat olleet opettajanurani alusta lähtien käytössä jossain muodossa pintakäsittelyalan opetuksessa.
Pintakilta-mallin mukaista oppimisympäristöä tai opetusmenetelmää on kehitelty vuodesta 2005 lähtien, nyt noin 8 vuoden ajan.

Pintakilta-sivusto sai alkunsa Koulutuskeskus Tavastian teollisen pintakäsittelyn projektin seurantasivustosta. 2011 tammi-helmikuussa etsimme aktiivisesti toimintaympäristöä jonne saisimme oppilasprojektimme julkisesti näkyville.
Kroy-Troy hankkeen ja pintaosaston tarpeet kohtasivat. Uusien oppimisympäristömallien testaaminen antoi hyvän alustan wikisivuineen ja blogeineen projektin seurannalle. Pintakilta-wikistä tuli kovin suosittu alan harrastajien ja toimijoiden keskuudessa. Itse ihastuin projektin aikana varsinkin Wikin käytettävyyteen; Wiki on opettajan näkökulmasta lähes reaaliajassa päivitettävä oppikirja joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Wikiä on helppo käyttää, jos osaa peruskäytön jostakin tekstinkäsittelyohjelmasta, niin wikin käyttöönottokynnys on erittäin matala.

Corvettekiillotus.jpg
Projektiautomme Chevrolet Corvette vm. 1969
Tämän osakokonaisuuden tarkoituksena on tehdä Pintakilta-tyylisen opetustoiminnan käyttöön ottaminen helpommaksi. Tärkein rakennusaine tämänkin sivuston käyttöön ottamisessa on ollut oppilaslähtöisyys. Ilman oppilaiden panostusta ja innostusta kiltamainen tapa oppia ja opettaa ei toimi.

Sisällysluettelo


Johdanto

Pedagogiset mallit
Mestari-Oppipoikamalli
Vertaisoppiminen
Projektioppiminen

Ohjeet toiminnan aloittamiseksi
"Askelmerkit" kiltamaiseen toimintaan
Ensimmäinen vuosi
Toinen vuosi
Kolmas vuosi

Opettajien välinen tiimityöskentely
Eri näkökulmat opettajien välillä, rikkaus vai este?
Opettajan auktoriteetin luominen ja säilyttäminen
Yhteinen ohjausvastuu eri ryhmistä
Ohjaustiimi
Ammatillinen ohjaaja

Uusien opettajien perehdyttäminen Kiltakoulutoimintaan

Oppilaiden motivoinnista
Haalareiden värikoodijärjestelmä
Projektit ja niiden aloittaminen
Pintaliitäjä-palkinto
Vastuualueet työsalista
Tutorointi
Koulukiusaaminen

Opetuksen suunnitelmat
Opetussuunnitelma
Lukusuunnitelma
Toteutussuunnitelma
Modulointi ja oppimateriaalien linkitys

Yhteistyö eri koulujen välillä
IT-yhteydet
Sosiaalisen median rooli yhteistyön osana
Kokemusten ja osaamisalueiden nopea jakaminen
Yhtenäinen työasu, Kilta-yhteisöön kuuluminen, näkyvyys

Sosiaalinen media opetuksen välineenä
Somepedagogiikkaako?
Wiki, Blogi, laite

Yritysyhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö