10.4.2013
Reijo Rajala
"Opetuksen perustana on vuosien aktiivisen harjoittelun tuoma kokemus ja näkemys sekä useilla erilaisilla kursseilla hankittu lisätieto."

JV13Reijo.jpgJV13Reijo2.jpgJV13Reijo3.jpg

KIUSAAMISEN EHKÄISY, UHKAAVAN TILANTEEN KOHTAAMINEN

Kokonaisuus, jossa käsitellään ihmisen käyttäytymistä uhkatilanteessa. Painotuksesta riippuen asiaa voidaan käsitellä asiakaspalvelutilanteesta lähtien koulu- tai työtoverien kohtaamisen kautta aina itsepuolustuksenomaiseen näkökulmaan asti. Kokonaisuuteen kuuluu luento ja käytännöllinen osuus. Jälkimmäisessä kerrataan luennolla käsiteltyjä asioita harjoitteiden avulla, esim. turvallista ja ennakoivaa käytöstä sekä joitakin perustavia selviytymiskeinoja fyysisen konfliktin uhatessa.

Kyse ei ole kamppailukoulutuksesta, vaan fyysisen osuuden tarkoitus on luoda itsevarmuutta ja antaa keinoja käsitellä mahdollisia pelkoja. Parhaimmillaan käytännön osuus helpottaa ryhmäytymistä, joka on omiaan vähentämään kiusaamista. Kokonaisuus tukee muutenkin kiusaamisen ehkäisemiseen tähtääviä toimia.

Samalta pohjalta voidaan rakentaa eri vastanottajaryhmille muokattuja kokonaisuuksia:
opiskelijoille tehty rutiinin rikkova päivä, opettajille suunnattu koulutustapahtuma tai virkistyspäivä tai tarpeen vaatiessa vaikka parin päivän kokonaisuus. Käytännön osuus muokataan kohderyhmän ja toivomusten sekä käytettävän ajan mukaan.

Kokonaisuudessa käsitellään mm. seuraavia asioita:


OIKEA ASENNE JA OLEMUS
Opetellaan löytämään oikeanlainen asenne ja ulkoinen olemus. Opetellaan vähentämään uhriutumisen riskiä ja parantamaan mahdollisuuksia selviytyä hankalista ja uhkaavista tilanteista.

ENNAKOINTI
Opitaan varautumaan uhkaaviin tilanteisiin ja arvioimaan, milloin tilanne alkaa kehittyä vaaralliseksi. Opitaan uhkaavaa tilannetta laukaisevia käytänteitä.

TILANTEEN HALLINTA
Opetellaan oikea turvallinen etäisyys ja oikeanlainen toiminta kohdatessa uhkaava henkilö. Opitaan käyttämään tilaa hyväksi ja kontrolloimaan tilannetta.

HÄTÄVARJELU
Harjoitellaan provosoimatonta käytöstä ja konfliktitonta kohtaamista. Harjoitellaan hyökkäyksen torjumista, oman toimintakyvyn säilyttämistä ja tilanteesta irtautumista.

Koulutuksessa käydään johdonmukaisesti läpi uhkaavan tilanteen vaiheet, jossa jokainen asia ohjaa seuraavaan vaiheeseen. Opimme ymmärtämään käytännössä toimintamme seuraukset ja vaikutukset. Koulutus sopii kaikille toimialoille.

Koulutusta voi tiedustella Reijo Rajalalta, 050 5638753